Contactgegevens


Adres

RSD Autoschade
Nijverheidsstraat 27
5331 PT Kerkdriel
T: 0418 63 48 13
M: 06 547 26505
E:
www.rsd-autoschade.nl


Grotere kaart weergeven

$value) { if(!in_array($key, $excludearray)) { $_TEMPFORM[$key] = $value; } } $_SESSION['NAF_INPUT'] = $_TEMPFORM; if(empty($_POST['captcha'])) { echo "

Fout in beveiliging:

Het woord is niet overgenomen

"; } else { if(empty($_SESSION['captcha'])) { echo "

Fout in beveiliging:

De beveiligingscode is leeg! Het bericht kan al verstuurd zijn!

"; } else { if(trim(strtolower($_POST['captcha'])) != $_SESSION['captcha']) { echo "

Fout in beveiliging:

Het woord is niet juist overgenomen

"; } else { $aanhef = ($_POST['aanhef']=="M") ? "Dhr. " : "Mevr. "; $contactpersoon = $aanhef." ".$_POST['naam']; $adres = $_POST['adres']; $postcode = $_POST['postcode']; $plaats = $_POST['plaats']; $telefoon = $_POST['telefoonnummer']; $email = $_POST['mail']; $kenteken = $_POST['kenteken']; $bericht = $_POST['extra']; $naam = $contactpersoon; if($email=="") { $mailadres = "zonder e-mailadres"; } else { $mailadres = "met emailadres: $email"; } $adres_naar_ons = $email; $adres_van_ons = $contactemail; $onderwerp_ons = "Vraag vanaf RSD Autoschade: ".$contactpersoon; $onzeheader = 'MIME-Version: 1.0' . "\r\n"; $onzeheader .= 'Content-type: text/html; charset=iso-8859-1' . "\r\n"; $onzeheader .= 'From: '.$contactpersoon.'<'.$adres_naar_ons.'>' . "\r\n"; $onderwerp_besteller = "Automatisch bericht - Uw vraag op de website van RSD Autoschade"; $bestellerheader = 'MIME-Version: 1.0' . "\r\n"; $bestellerheader .= 'Content-type: text/html; charset=iso-8859-1' . "\r\n"; $bestellerheader .= 'From: RSD Autoschade ( '.$adres_van_ons.')<'.$adres_van_ons.'>' . "\r\n"; $send_datum = date("d-m-Y H:i:s"); $send_datum_kort = date("d-m-Y"); $mailnaarons = " CONTACT
".$contactpersoon." heeft een bezoek gebracht aan RSD Autoschade en heeft een vraag/opmerking.
 
Naam: ".$contactpersoon."
Adres: ".$adres."
Postcode: ".$postcode."
Woonplaats: ".$plaats."
Telefoon: ".$telefoon."
E-mailadres: ".$email."
Kenteken: ".$kenteken[1]."-".$kenteken[2]."-".$kenteken[3]."
 
Extra vragen en opmerkingen ".nl2br($bericht)."
"; $mailnaarbesteller = " CONTACT
U heeft een bezoek aan RSD Autoschade gebracht en heeft een vraag/opmerking geplaatst.
Hieronder staat een kopie van het bericht.
 
Naam: ".$contactpersoon."
Adres: ".$adres."
Postcode: ".$postcode."
Woonplaats: ".$plaats."
Telefoon: ".$telefoon."
E-mailadres: ".$email."
Kenteken: ".$kenteken[1]."-".$kenteken[2]."-".$kenteken[3]."
Extra vragen en opmerkingen ".nl2br($bericht)."
"; $versturen = @mail($adres_van_ons, $onderwerp_ons, $mailnaarons, $onzeheader); if ($email != "") { mail($email,$onderwerp_besteller,$mailnaarbesteller,$bestellerheader); } if($versturen=="1") { echo "

Bericht verzonden!

"; } else { echo "

Bericht niet verzonden!

"; } unset($_SESSION['NAF_INPUT']); unset($_SESSION['captcha']); } } } echo "
"; } if(isset($_SESSION['NAF_INPUT'])) { $_TEMPFORM = array(); foreach($_SESSION['NAF_INPUT'] as $key => $value) { $_TEMPFORM[$key] = $value; } } ?>
" />
" />
" />
" />
" />
" />
" /> " /> " />Security Image

Voor beveiliging van uw en onze gegevens vragen we u om hierboven het woord dat links staat in te vullen.
Woord onleesbaar? Klik hier.